Zo werkt het in je Slank Journal

Dit onderdeel helpt je door de eerste bladzijden van je Slank Journal heen. Lees het hoofdstuk ‘Zo werkt het’ in je Slank Journal door en beantwoordt de vragen. (als je deze nog niet binnen hebt, doe dit dan later zodra je er eventjes tijd voor hebt!) Deze vragen helpen je om een plan te maken wanneer jij gaat schrijven in je Journal. Door dit bewust te doen, heb je de eerste stap al gezet. Het kan nog steeds voorkomen dat je het een keer vergeet. Dat geeft niet. Schrijf wanneer je er wél aan denkt en als de vergeten dag nog in te halen is, doe dat dan. Zo niet, begin dan waar je bent en ga vanuit daar verder.

(Slank Journal nog niet besteld? Deze training werkt het beste met een Slank Journal. Je kunt ‘m hier bestellen)